Wprowadzenie zmiany wżyciu i karierrze- o coachingu biznesowym słów parę.

27 lipca 2013

W literaturze istnieje mnóstwo teorii na temat tego jak definiować coaching. Coaching z punktu widzenia psychologa pracy – to usługa polegająca na zarządzaniu procesami uczenia się w celu zwiększenia skuteczności danej człowieka w osiąganiu zamierzonych celów. Działanie to ma miejsce poprzez przejęcie odpowiedzialności za wprowadzanie zmiany, obserwację zachowań, samoocenę działań, przyjmowanie informacji zwrotnej. Ciągły rozwój polega na zmianie zachowań, tworzeniu optymalnej strategii działań. Dzięki aktywnej pracy nad sobą w czasie procesu coachingu następuje udoskonalenie umiejętności poprzez odrzucenie schematów w funkcjonowaniu oraz nawyków. Jest to usługa skierowana do ludzi, którzy chcą „coś” robić optymalniej. W efekcie jakość pracy przenosi się nie tylko na dany cel, lecz takżena funkcjonowanie w życiu osobistym.

Coaching zawodowy inaczej zwany coaching kariery (zw. Career Coaching) – to jeden z typów coachingu, który tworzony jest do osób indywidualnych lub do ludzi. Ze względu na to, że Career Coaching dotyczy różnorodnych kompetencji zawodowych – dzieli się dodatkowo na inne typy. Wśród nich m.in. Leadership Coaching (coaching przywódczy), Executive Coaching (coaching kadry zarządzającej). Może odbywać się z dala od miejsca pracy lub być realizowany w miejscu pracy (On-Job-Coaching) i względem zmian wprowadzanych z organizacji (Business Coaching).

Korzyści z udziału w coachingu zawodowym

- odkrycie schematów zakłócających optymalne funkcjonowanie bądź „uwierających” w codziennym życiu,

- poznanie własnego potencjału poprzez pozbycie się schematów w funkcjonowaniu,

- przejście przez zmianę,

- świadome kierowanie procesami uczenia się określonych kompetencji w celu zwiększenia skuteczności zawodowej,

- aktywna praca nad sobą warunkująca doskonalenie zmianę nieefektywnych zachowań.

Coaching zawodowy może dotyczyć obszarów tj.: przejmowanie odpowiedzialności, zarządzanie sobą w czasie, podejmowanie decyzji, zmiana typudziałania zawodowego, wywieranie wpływu, zarządzanie grupą, rozwiązywanie konfliktów i sytuacji stresowych i inne (potrzebne głównie do funkcjonowania zawodowego).

Coaching jest procesem realizowany w czasie, w oparciu o wyznaczane dążenia. W związku z tym nie ma możliwości wskazania czasu trwania procesu, gdyż cele jednostkowe są różne. Przechodzenie procesu zmiany zależy od osobistych możliwości i poziomu potencjału i motywacji do zmiany grupy. W coachingu mogą być wykorzystywane liczne testy, narzędzia, które pomagają w interpretacji siebie.

tagi: , ,